ติดตั้ง Anydesk [โปรแกรมเข้าหน้าจอ]

ขั้นตอนดังนี้

1. https://anydesk.com/en <<Downloadติดตั้ง

2. คลิกเลือก window หรือ Mac เพื่อ Download

3. ไปที่รูป (ดับเบิ้ลคลิก) ติดตั้ง

4. เปิดโปรแกรม ส่งรหัสมาให้ผู้สอน

คลิกเพื่อชมหลักสูตรอื่นๆ

© Copyright 2012- Kato Academy