นโยบาย(POLICY)

  • Kato Academy จะล๊อควันเรียนให้ เมื่อผู้เรียนได้มัดจำไว้เรียบร้อย
  • กรณีผู้เรียนติดธุระด่วน สามารถแจ้งกับทางผู้สอนได้ล่วงหน้า 3 วัน
  • สามารถเลื่อนวันเรียนได้ เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หรือจำเป็นจริงๆให้โทรติดต่อกับผู้สอนโดยตรง

คลิกเพื่อชมหลักสูตรอื่นๆ

© Copyright 2012- Kato Academy