ประวัติผู้สอน และผลงานผู้สอน
[Profile Mr.Kato ]

🎯 Education

 • Bachelor’s degree : Product Design [Rangsit University]
 • Master Degree : Communication Art & Advertising [Bangkok University]

🎯 Working

 • ทำงานสายโฆษณา[Agency] 20 กว่าปี ด้าน Creative&Production ให้กับลูกค้า โครงการบ้าน, สินค้ากลุ่มอุปโภคบริโภค ฯลฯ
 • ที่ปรึกษาโฆษณาด้าน Creative&Graphic Design (ธนาคาร) ด้านอสังหาริมทรัพย์ และสินเชื่อรถ
 • ที่ปรึกษาการตลาดและโฆษณารวมถึงการผลิต ให้กับบริษัทเอกชน (ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)
 • ที่ปรึกษาการตลาดและโฆษณารวมถึงการผลิต ให้กับ (หนังสือนิตยสารสัตว์เลี้ยง)
 • อาจารย์พิเศษ บรรยาย จิตวิทยาการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และการบริหารองค์กร (ม.ราชพฤกษ์)
 • อาจารย์พิเศษ บรรยาย การตลาดและการออกแบบ ด้วยสื่อดิจิตอลในสายงานโฆษณา (ม.กรุงเทพ, ม.รังสิต)
 • วิทยากร บรรยาย หลักสูตรการออกแบบเพื่อมาประยุกต์ ผลิตภัณฑ์ตนเองเชิงปฎิบัติการ ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการที่ลงทุนในต่างประเทศ [BOI]
 • วิทยากรบรรยาย ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับหน่วยงานเอกชน [Packageing Design]
 • วิทยากร บรรยาย เกี่ยวกับ การทำพิมพ์ด้วยงานไฟเบอร์ & ซิลิโคน เพื่อนำมาออกแบบผลิตภัณฑ์ อาทิ แผ่นพื้นสำเร็จ, หล่อพระพุทธรูป, อุปกรณ์รถยนต์ ฯลฯ (สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน นครปฐม)
 • วิทยากร บรรยาย เกี่ยวกับ เทคนิคการดับกลิ่นเรซิ่น เพื่อลดปัญหามลภาวะทางด้านกลิ่น ให้กับโรงงาน แผ่นพื้นสำเร็จ, หล่อพระพุทธรูป, อุปกรณ์รถยนต์ ฯลฯ และสถานประกอบการต่างๆ และสมาคมไฟเบอร์แห่งประเทศไทย
 • อาจารย์พิเศษ สอน Photoshop, Lightroom, Illustrator ฯลฯ สถาบัน ECC (สถาบันภาษาและคอมพิวเตอร์อีซีซี)
 • วิทยากร บรรยายเรื่อง คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ สอน Photoshop, Lightroom, Illustrator ฯลฯ ให้กับบุคคล และองค์กรต่างๆ
 • ที่ปรึกษาในการบริหารจัดการ การรับพนักงาน และการลงทุน ให้กับบริษัทเอกชน ด้วยการใช้สถิติ วิเคราะห์จากศาสตร์อี้จิง [ปาจื้อซื่อเถียว] 八字四条
 • ที่ปรึกษา ด้านการออกแบบ ผลิต ทำแม่พิมพ์ เกี่ยวกับ Resin&Fiber Glass ให้กับโรงงาน และหน่วยงานต่างๆ
 • อาจารย์สอนเดี่ยว/กลุ่ม ถ่ายรูป& สอนPhotoshop, Lightroom, Illustrator… ให้กับบุคคลทั่วไปและ ผู้บริหารในองค์กร
 • ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ และออฟไลน์ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาด้านการผลิตสื่อโฆษณาต่างๆ และจัดงานEvent งานORGANIZER ให้กับ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, อาหาร, สินค้าตกแต่งบ้าน, เครื่องสำอางค์, อื่นๆ….
 • อาจารย์สอนตลาด Online&Offline ให้กับบุคคลทั่วไปและ ผู้บริหารในองค์กร ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, อาหาร, สินค้าตกแต่งบ้าน, เครื่องสำอางค์, อื่นๆ….
 • กรรมการที่ปรึกษา Online&Offline การตลาด&ขาย งานไฟฟ้าแรงสูง ให้กับโครงการ รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าสายสีเขียว, โครงการตลาดสนามหลวง2, โครงการตลาด Food Villa[ราชพฤกษ์], ห้างสรรพสินค้าVanilla Moon[สาธร], Double Lake Condo[เมืองทอง] , The Regent [ภูเก็ต], พนาสนธิ์ [ภูเก็ต], Ideo Condo [พระราม4], Elio Condo[สุขุมวิท], BB Market[บางใหญ่ไนท์ พลาซ่า], โครงการอุโมงรับน้ำทะเล [ระยอง], …. ฯลฯ
 • อื่นๆ…

ขอบคุณรายการ ASIAN+6 และ
กรมการค้าระหว่างประเทศ

Received Awards

🎯 Received Awards

 • ได้รับเงินรางวัลออกแบบผลิตภัณฑ์ รถสุนัขพิการ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันพลาสติก)
 • ได้รับรางวัลออกแบบนวตกรรม ด้านยกระดับคุณภาพชีวิต บอนไซประดิษฐ์ รองชนะเลิศ โครงการ Thailand Green Design Award (สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • คิดค้นนวตกรรมน้ำยาดับกลิ่นเรซิ่น https://youtu.be/1S5KbURnizE
 • เจ้าของผลงาน (Otop 5ดาว) บอนไซประดิษฐ์ (Kato Bonsai) ที่ได้รับคัดสรร เป็นผลิตภัณฑ์ในเขตกรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) เขตย่าน เยาวราช www.katobonsai.com <<คลิก>>
 • ได้รับใบมาตรฐาน มผช โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ กระทรวงอุตสาหกรรม
 • ได้รับใบประกาศนียบัตรชื่นชมของโครงการปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม นวตกรรมการพัฒนา รังนกสูตรจักรพรรดิ์ พร้อมชงดื่ม3นาที ซึ่งเป็นรังนกแท้ 100%
 • ได้รับใบ Thailand Trust Mark จาก [กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP]
 • อื่นๆ…

ได้รับใบ Thailand Trust Mark
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ขอบคุณท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ได้รับใบมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ขอบคุณท่านเลขาธิการ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ได้รับใบ Otop ระดับ 5ดาว
บอนไซประดิษฐ์

Thailand Green Design Awards
รางวัลรองชนะเลิศของประเทศ

รางวัล รถสุนัขพิการ
​กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รางวัล AGRO Genius
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Bangkok Brand

​Google Certificate สัมมนา Google
ประเทศสิงคโปร์ และ สถานทูตสิงคโปร์ ​
ขอบคุณ GSB และ กรมการค้าระหว่างประเทศ

นำเข้าสินค้าจีนตั้งแต่ปี 2548

ตัวอย่าง ผลงานด้านการผลิต
[Design+Production to Products]

ผลงานด้านแม่พิมพ์ และงาน
ทำสีพระพิฆเนศ ให้ดูมีชีวิต

ผลงานกระถางดินเผา

ผลงานผลิต Composite Table
จากเศษ วัสดุเหลือใช้

ผลงานผลิต โต๊ะไม้เทียม (โดนน้ำได้)

ผลงานผลิต ทหารม้าซีอาน เลียนแบบดิน+โลหะ

ทำแบบ & สกรีนบนวัสดุต่างๆ

ผลงานผลิต หินเทียม

งานผลิตโต๊ะ หินแร่ ควอตซ์(Quartz) เทียม

ตัวอย่าง ผลงานด้านวีดีโอ
​ [Media Profile]

ตัวอย่าง ผลงานด้านถ่ายภาพ+กราฟฟิก
[Take Photo&Graphic]

Retouch by Kato

Student Review

BONSAI MODEL GALLERY
ห่างจากรถไฟฟ้าวัดมังกร (เยาวราช) 10 นาที

คลิกเพื่อชมหลักสูตรอื่นๆ

© Copyright 2012- Kato Academy